Tor przeszkód – sprzęt rekreacyjny i sportowy

Tor przeszkód to – trasa wyposażona w przeszkody o różnym stopniu trudności oraz konstrukcje inżynierskie.

Głównymi celami takiej trasy są:

 • rozwój sprawności fizycznej;
 • zdobycie umiejętności w pokonywaniu typowych przeszkód;
 • rozwijanie wytrzymałości, zwinności i czasu reakcji.

Jeśli zaplanowali Państwo budowę atrakcji w postaci toru przeszkód, specjaliści Mirta pomogą Państwu przemyśleć projekt, uwzględniając poziomy trudności, grupy wiekowe biorące udział w zabawie oraz cele całego obiektu.

Budowa toru przeszkód nie trwa długo, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi pracowników Mirta.

Co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu toru przeszkód

Aby zbudować atrakcję typu tor przeszkód, należy mieć jasny obraz przyszłych gości, a także sformułować cele i założenia obiektu.

Planując budowę projektów torów przeszkód, warto podzielić je na 2 rodzaje:

 1. Dla dzieci.
 2. Dla wojskowych kompleksów sportowych.

Budowa toru przeszkód dla dzieci

Szukając możliwości zakupu toru przeszkód dla dzieci, trzeba mieć jasność co do kilku rzeczy: obszaru, przedziału wiekowego i przybliżonego poziomu umiejętności dzieci i młodzieży (na przykład lista wyposażenia dla uczniów szkół sportowych będzie nieco inna niż dla dzieci w szkołach ogólnodostępnych).

КTrasy dla dzieci budowane są najczęściej przy stadionach szkolnych i placach zabaw dla biegów sztafetowych, zawodów sportowych i treningu grup mięśniowych. Te place zabaw wyposażone są w konstrukcje stacjonarne, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i międzynarodowe standardy jakości.

W projekcie dziecięcego (szkolnego) toru przeszkód mogą znaleźć się następujące elementy:

 • kłoda pozioma;
 • labirynt „Wąż”;
 • ścianka wspinaczkowa;
 • armwalk;
 • uchwyty;
 • kładka;
 • drążki;
 • elementy Parku Linowego;
 • ścianka wspinaczkowa, itp.

Budowa toru przeszkód dla dzieci jest prosta, niezawodna i opłacalna. Dzięki własnym zakładom produkcyjnym Mirta oferuje przystępne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości i zgodności ze wszystkimi normami bezpieczeństwa.

Przy wyborze odpowiednich elementów do toru przeszkód zalecamy zwrócić uwagę na możliwości montażowe konstrukcji parków linowych.

Budowa wojskowego toru przeszkód

Przed zakupem urządzeń do pokonywania torów przeszkód na wojskowych obiektach szkoleniowych lub sportowych, należy podjąć decyzję o powierzchni przydzielonego terenu, pojemności bazy oraz poziomie trudności przyszłej konstrukcji.

Obiekty sportowe i wojskowe z torami przeszkód są ogólnie poszukiwane w bazach: Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, szkolenia wojskowego, Wojsk Specjalnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W projekcie wojskowego (militarnego) toru przeszkód można wykorzystać następujące elementy:

 • kłoda pozioma;
 • płoty, ogrodzenia druciane i częstokoły;
 • okopy różnego typu: rów, do rzutów granatem;
 • gładki częstokół;
 • gruszki do ciosów i dźgania;
 • labirynt „Wąż”;
 • Przejazd przez zniszczony most;
 • mur z dwoma rowami;
 • przeszkoda w postaci „złamanych schodów”;
 • „podziemna trasa” i inne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektowania i budowy toru przeszkód dla Twoich obiektów, skontaktuj się ze specjalistami z Mirta za pomocą podanych kontaktów.

Polecamy również sprawdzenie na naszej stronie internetowej innych możliwości instalacji parków rozrywki w Polsce i UE i poza nią.

Zamów
zadzwoń